Ve světě, ve kterém nyní žijeme, je více než kdy jindy důležité, abychom si uměli nacházet cesty ke spojení sama se sebou. Stále něco děláme, někam spěcháme, jsme ve stresu a cítíme tíhu povinností, které na nás společnost pokládá. Je tedy důležité, abychom našli cesty, jak dobýt baterky našeho těla, mysli a duše.

Najděte si denní praxi, která vám pomůže zastavit ruch vaší mysli, vaše strachy a obavy. Vymyslete něco, co vám pomůže zbavit se omezení a tlaku.

Potřebujete  svoji vlastní vnitřní SVATYNI, své útočiště.

Není to fyzické místo, je to místo uvnitř vás, kam máte přístup pouze vy sami. Je to VAŠE MÍSTO. Místo, kde můžete odpočívat, uvolnit se, zastavit se a najít opravdový klid.
Někteří hledají uvolnění v meditaci, nebo v dechových cvičeních, v naslouchání zvukům přírody, pozorováním západu slunce, nebo když jdou na masáž, či cvičí. Místo, o kterém mluvím já ale můžete navštívit kdykoli. Nemělo by to vyžadovat moc času, ani žádnou speciální praxi.

Neuvědomujeme si, že někde uvnitř každého z nás existuje Vyšší já, které je v neustálém klidu a míru. Elizabeth Gilbert

To, co vám navrhuji, je spíš druh ZASTAVENÍ SE, kdykoli cítíte potřebu, navrácení se DOMŮ, na místo, kde se můžete znovu spojit sami se sebou, s tou částí, která není ovlivňovaná externími událostmi. Naučte se během dne zastavit a dovolit si se dostat do svého STŘEDU, kde můžete znovu nabýt rovnováhy.

LÁSKA je způsob, jak dorazit na toto místo. Láska je energie, která nás všechny spojuje, která vám dovolí, spojit se SAMI SE SEBOU. Když máte špatný den, nebo jste smutní, vaše nálada se změní ve společnosti někoho, koho milujete – je to tak? Energie lásky je nakažlivá. Ale neměli byste se pokaždé spoléhat na druhé, aby vám pomohli změnit náladu, nebo vyřešit problémy.

Pamatujte si, že Láska je TADY a vždy ji máte na dosah – je totiž vaší součástí.

Vy jste LÁSKA, tudíž k ní vždy máte PŘÍSTUP. Když máte těžkosti, když se vám věci nedaří, když máte problémy a nevíte, jak je vyřešit, běžte DOMŮ. Běžte na místo, o kterém tady mluvím, tam kde se budete cítit bezpečně. Je to místo, kde budete podporováni, léčeni a vedeni. Tam se můžete napojit na vaše Vyšší já, , které je spojeno s Vesmírem, s Bohem, se VŠÍM a se VŠEMI.

Tam najdete řešení, odpovědi a hodně, hodně Lásky!

Monika Trčková